Deklaracje podatkowe a zmiana urzędu skarbowego

Katarzyna Pokorska

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własny biznes wiedzą, że deklaracje podatkowe powinni składać we właściwym urzędzie skarbowym. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy podczas okresu rozliczeniowego właściwość urzędu zmieni się?

Deklaracje podatkowe a zmiana urzędu skarbowego

Właściwy urząd skarbowy – czyli jaki?

Urzędem właściwym dla małych podatników jest ten, który znajduje się w miejscu ich zamieszkania. To tam mogą oni wypełniać swoje obowiązki związane z VAT, jak i podatkiem dochodowym.

Odstępstwo stanowi VAT spółki cywilnej. W tym przypadku właściwy urząd skarbowy zależy od miejsca siedziby firmy. Należy jednak zauważyć, że podatku dochodowego nie płaci spółka, lecz dbają o niego sami wspólnicy. W związku z tym, zaliczki na PIT, czy też deklaracje roczne składane są przez nich w urzędach skarbowych, które są właściwe dla ich miejsca zamieszkania.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego

Przeprowadzka oznacza
zmianę urzędu skarbowego!

Sytuacją, która może powodować zmianę właściwego urzędu skarbowego jest przekwaterowanie przedsiębiorcy w trakcie okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału, roku). Wówczas niezbędne jest określenie właściwego urzędu skarbowego dla tego czasu. Aby to zrobić, należy uwzględnić ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Błędny wybór urzędu

Co w sytuacji, gdy podatnik się pomyli i złoży deklarację w niewłaściwym urzędzie? Mimo wszystko organ zobowiązany jest do jej przyjęcia oraz przekazania właściwemu urzędowi. W efekcie, mimo wybrania nieprawidłowego miejsca, przedsiębiorca wypełnia swój obowiązek.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skonsultować się z urzędem skarbowym i ustalić właściwość.

Leave a comment

Your email address will not be published.