Exit tax – nowy podatek od 2019 r.

Katarzyna Pokorska

Exit tax to podatek dotyczący osób, które zdecydowały się przenieść swój biznes za granicę. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2019r.

Exit tax - nowy podatek od 2019 roku

Kogo dotyczy exit tax?

Exit tax dla przenoszących
biznes za granicę!

Exit tax polega na nałożeniu podatku na niezrealizowane zyski kapitałowe. Mają mu podlegać podatnicy, którzy zdecydowali się przenieść swoją rezydencję podatkową, czyli stałe miejsce dopełniania zobowiązań finansowych lub część majątku za granicę.

Exit tax – stawki podatkowe

Wedle ustawy takie firmy zapłacą 19 % wartości, natomiast osoby fizyczne rozliczające się na podstawie PIT3% (w sytuacji, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19 % aktywów finansowych powyżej 4 mln zł.

Exit tax i jego cele
Wprowadzenie nowego podatku ma na celu przeciwdziałanie oszustwom finansowym związanym z przenoszeniem kapitału między krajami. Jego zadaniem jest zapobieganie agresywnej optymalizacji podatkowej oraz ochrona kraju przed utratą możliwości nałożenia podatku na dochody wypracowane wówczas, gdy podatnicy byli podporządkowani polskim przepisom podatkowym.

Wątpliwości dotyczące nowego podatku

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją również pewne wątpliwości co do nowego podatku. Jedna z nich dotyczy czasu jego zapłaty. Według przepisów ma ona nastąpić w okresie 7 dni od zmiany rezydencji, w oparciu o wyceny aktywów. Istnieje zatem ryzyko, że aktywa mogą wygenerować straty.

Ponadto, niepewność dotyczy także tempa wprowadzania zmian podatkowych. Jeżeli jest ono zbyt szybkie, nierzadko grozi popełnianiem błędów legislacyjnych i bezładem prawnym.

Leave a comment

Your email address will not be published.