Jednolity Plik Kontrolny wyciągu bankowego

Katarzyna Pokorska

W ostatnim czasie podjęto wiele działań, aby uszczelnić system podatkowy w Polsce. Jednak to nie koniec nowości, ponieważ planowane są już następne zmiany. Jedną z nich jest wprowadzenie kolejnej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, a konkretnie JPK_WB.

Jednolity Plik Kontrolny wyciągu bankowego.

JPK_WB – czym jest nowa struktura?

Ciąg dalszy uszczelniania
systemu podatkowego!

Rozwinięciem powyższego skrótu jest Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego, który przedsiębiorcy będą mogli utworzyć za pomocą swoich rachunków bankowych. Głównym zadaniem raportów zawierających informacje z wyciągów rachunków przedsiębiorców jest szybsze wykrycie podejrzanych transakcji i tym samym ograniczenie oszustw podatkowych.

JPK_WB – struktura

Wśród informacji, które przedsiębiorcy powinni zawrzeć w raporcie znajdują się m.in.:

  • dane nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego,
  • numer rachunku nadawcy i odbiorcy,
  • numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg,
  • tytuł wraz z opisem zlecenia.

Należy zaznaczyć, że do składania raportów z wyciągów bankowych zobowiązane będą duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa.

Celem JPK_WB jest szybsza identyfikacja kontrahentów postępujących w sposób nieetyczy i nieprawy. Nowa struktura ma wprowadzić korzyść w postaci szybkiego procesu kontroli i prawie natychmiastowego wykrycia wszelkich nieprawidłowości na rachunkach bankowych. Ponadto w przypadku zwrotu podatku VAT, JPK_WB ma skrócić czas sprawdzania zeznania VAT.

Leave a comment

Your email address will not be published.