JPK dla księgi przychodów i rozchodów

Katarzyna Pokorska

Od początku 2018 r. mikroprzedsiębiorców obowiązuje JPK_VAT. Pozostałe struktury wejdą w życie 1 lipca 2018 r. Jedną z nich jest JPK_PKPIR, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla księgi przychodów i rozchodów.

JPK dla księgi przychodów i rozchodów

JPK_PKPIR – z czego się składa?
Powyższy raport obejmuje informacje zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Struktura ta umożliwia urzędowi sprawdzenie poprawności ustalonego dochodu przez podatnika. Składa się ona z dwóch sekcji, a mianowicie:

 • sekcji PKPIR info, zawierającej elementy tj. :
  - dochód,
  - wartość spisu z natury na początek i koniec roku,
  - koszty uzyskania przychodu.
 • sekcji PKPIR wiersze, składającej się z:
  - liczby porządkowej,
  - daty zdarzenia gospodarczego,
  - numeru dowodu księgowego,
  - danych kontrahenta,
  - opisu zdarzenia,
  - przychodu,
  - zakupów,
  - wydatków.

Konieczność sporządzania JPK_PKPIR
Struktura JPK_PKPIR dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy posiadają dane księgowe przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. W związku z tym, że prawo nie zobowiązuje podatników do wybrania tej formy, posiadają oni możliwość prowadzenia ewidencji za pomocą tradycyjnej, papierowej księgi.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają swoje dochody przy użyciu programów komputerowych powinni liczyć się z tym, że będą musieli dokonać modyfikacji w oprogramowaniu finansowo – księgowym. Ważne jest wprowadzenie takich zmian, które dadzą możliwość wytworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego wówczas, gdy poproszą o to organy podatkowe. Poza tym, wygenerowany plik musi być zgodny z formatem XML ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

JPK_PKPIR tylko na żądanie!

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że JPK_PKPIR nie jest plikiem, który trzeba wysyłać każdego miesiąca, tak jak jest to w przypadku JPK_VAT. Jednolity Plik Kontrolny dla księgi przychodów i rozchodów należy przedstawić urzędowi na żądanie organów podatkowych, które mogą wymagać całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych.

Sposób przekazania JPK_PKPIR

Przedsiębiorcy mogą przekazać JPK_PKPIR używając programów księgowych lub nośników danych, które pozwalają na właściwe odczytanie i wskazanie zawartych informacji. Jako przykład nośnika posłużyć może dysk, pendrive lub płyta. Ważne, aby zamieszczone dane można było odczytać w sposób jednoznaczny. Równie istotna jest ochrona nośników przed uszkodzeniem.

Leave a comment

Your email address will not be published.