Karuzela podatkowa – słupy podatkowe

Katarzyna Pokorska

Pod pojęciem karuzeli podatkowej kryją się oszustwa, które powodują największe uszczuplenia budżetowe. Nazwa ta związana jest krążeniem towarów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transakcje.

Czym jest karuzela podatkowa?
Karuzela podatkowa oznacza sieć zazwyczaj od kilku do kilkunastu podmiotów, którzy mają na celu stworzenie pozornie legalnych transakcji handlowych. Tak naprawdę, myślą jednak tylko o tym, aby wyłudzić zwrot podatku VAT. Ich działalność opiera się na zakładaniu rachunków bankowych m.in. dla spółek, które dopiero co powstały oraz osób będących na początku swojej drogi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Konkretne osoby, które zaangażowane są w ten proceder, mają za zadanie dokonywanie do kilkuset transakcji zakupu towaru, zazwyczaj na tego samego kontrahenta i błyskawiczne odsprzedanie go kolejnej osobie.

Słupy jako jeden ze sposobów na unikanie podatków.

Działalność tzw. słupów
Podmioty działają w ramach tzw. karuzeli, nie płacąc należnego podatku, bądź też wyłudzając zwrot już naliczonego. Biorąc pod lupę łańcuch przeprowadzanych transakcji, należy wspomnieć także o tzw. znikających podatnikach, którzy wówczas, gdy zakończą dokonywanie transakcji, ulegają likwidacji. Bardzo często „słupy”, bo tak też nazywa się takie osoby, nie mają świadomości prawnej i nie zdają sobie sprawy, co grozi im za wystawianie tzw. pustych faktur.
Jak dostrzec fikcję?
Na fikcyjność dokonywanych transakcji wskazują czynniki tj.:

  • Skala i wielokrotność transferów dokonywanych przez osoby, które wcześniej nie prowadziły żadnego biznesu,
  • Brak odpowiedniego zaplecza magazynowego i zatrudniania pracowników, o czym dowiedzieć się można dzięki kontroli podatkowej.

Podejmując temat karuzeli podatkowej nie sposób nie wspomnieć o zagranicznych kontrahentach. Bywa, iż kupione od nich towary, po ich odsprzedaży polskim podmiotom, kolejny raz trafiają do tych samych krajów Unii Europejskiej, a nawet do tych samych podmiotów. Działanie takie zazwyczaj jest podstawą do wystąpienia o zwrot podatku VAT.
Biorąc pod uwagę ilość dokonywanych oszustw podatkowych, należy mieć nadzieję, iż licznie wprowadzane zmiany prawne przyczynią się do ich likwidacji.


Marek Matuszek - 4profit.com.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.