Krajowa Informacja Skarbowa- jaką pełni funkcję?

Katarzyna Pokorska

Krajowa Informacja Skarbowa powstała w 2006 r. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy podatnikom. Zdarza się bowiem, że mają oni problemy ze zrozumieniem obowiązujących przepisów lub ich interpretacją. KIS cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że udziela porad nawet tym przedsiębiorstwom, których siedziba znajduje się za granicą. Warto dodać, że jest ona do dyspozycji podatników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18.

Krajowa Informacja Skarbowa- funkcje

KIS- zadania

Misją Krajowej Informacji Skarbowej jest udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące podatków oraz procedur celnych. Niezbędne wyjaśnienia i porady udzielane są drogą telefoniczną. Znajomość przepisów i brak wątpliwości, co do ich rozumienia pozwoli przedsiębiorcom efektywniej prowadzić ich działalności gospodarcze.

Ponadto, do obowiązków KIS należy również wydawanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Aby ją uzyskać, należy przejść przez trzy kroki. Pierwszym z nich jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, drugim dokonanie zapłaty (40 zł za każde zagadnienie), natomiast trzecim - osobiste złożenie wniosku w siedzibie KIS lub wysłanie go za pomocą platformy e-PUAP. Informacja zwrotna powinna zostać wydana w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Ciągły rozwój KIS

Coraz szybsza obsługa KIS!

Aktualnie, Krajowa Informacja Skarbowa jest w stanie obsłużyć w jednym czasie ok. 600 połączeń. Ponadto, warto dodać, że czas oczekiwania na połączenie nie jest długi. Jest to dużą zaletą szczególnie w napiętych okresach, m.in. w trakcie rozliczeń rocznych. Należy również nadmienić, że podatnicy mogą korzystać z opcji tj. chat i formularz na Portalu Podatkowym.

Dla usprawnienia działalności KIS, w zeszłym roku na infolinii wprowadzono specjalizację, która dotyczyła Jednolitego Pliku Kontrolnego. Aby pomoc KIS była jeszcze szybsza, w planach znajduje się tzw. technologia biometryczna, której zadaniem jest weryfikacja głosu osób dzwoniących i jednocześnie ich uwierzytelnienie.

Podatnicy chętnie korzystają z porad specjalistów. W związku z tym, Krajowa Informacja Skarbowa stawia na rozwój, aby satysfakcja z oferowanej przez nią pomocy była jeszcze większa.

Leave a comment

Your email address will not be published.