Nota korygująca

Katarzyna Pokorska

Podczas wystawiania faktury istnieje możliwość popełniania błędów. Nic w tym dziwnego, w końcu jesteśmy tylko ludźmi. Na szczęście, ustawodawca przewidział takie sytuacje i dopuszcza możliwość tzw. noty korygującej.

 

Pomyłki zawarte w fakturze najczęściej poprawia osoba, która dostarczyła dany towar lub wykonała usługę. Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca dał taką możliwość także nabywcom tych towarów i usług. Nota korygująca umożliwia zatem wyjście z inicjatywą dokonania korekty nie tylko wystawcy, ale także odbiorcy.

Elementy noty korygującej

Jakie elementy powinna ona zawierać? Zaliczyć można do nich m.in.: wskazanie wyrazów „nota korygująca”, datę jej wystawienia, imiona i nazwiska zarówno podatnika, jak i nabywcy towarów lub usług, czy też wskazanie błędnej oraz poprawionej treści.

Jakie błędy można naprawić za pomocą noty korygującej?

Istnieją jednak pewne obostrzenia, które stanowią, że dokonywane korekty mogą dotyczyć jedynie „błędów mniejszej wagi”. Zaliczyć można do nich błędy formalne w postaci numeru NIP, czy też adresu nabywcy i sprzedawcy. Nie ma jednak możliwości zmiany podmiotu umowy sprzedaży. Warto dodać, że w przypadku, gdy wszystkie dane nabywcy okażą się nieprawidłowe, on sam nie będzie mógł ich poprawić. Pomyłka ta może zostać naprawiona wówczas, gdy sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

Nota korygująca nie dotyczy wszystkich pomyłek!

Jakich błędów nie można zmienić za pomocą noty korygującej? Są nimi m.in. ilość dostarczonych towarów lub zakres usług, cena jednostkowa netto, czy też stawka podatku.

Akceptacja korekty

Na koniec warto podjąć także wątek akceptacji takiej noty, ponieważ przepisy nie stanowią o konieczności potwierdzenia jej podpisem. Nie istnieją sprecyzowane normy, które określałyby sposób wyrażenia akceptacji, dzięki której nota uznana będzie za właściwą.


Marek Matuszek - 4profit.com.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.