Nowelizacja przepisów o VAT – możliwość weryfikacji podatników

Katarzyna Pokorska

Niedawno weszła w życie nowelizacja przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), która oferuje przedsiębiorcom wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Dotychczas istniała jedynie możliwość sprawdzenia, czy konkretny podmiot zarejestrował się do celów VAT. Dzięki zmianie, przedsiębiorcy mają także dostęp do wykazów podatników, dla których nie dokonano rejestracji, skreślonych z rejestru oraz podmiotów, które zostały do niego przywrócone.

weryfikacja urzędów podatkowych VATPrzesłanki
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przesłanki, które decydują o wykreśleniu z rejestru VAT. Dzieje się tak, gdy firma:

  • rzeczywiście nie istnieje,
  • podała błędne dane,
  • wystawia puste faktury,
  • wiedziała lub miała powody przypuszczać, że celem jej kontrahenta jest wyłudzanie podatków,
  • a także wówczas, gdy nie można się z nią skontaktować mimo udokumentowanych prób.
Sprawdzisz kto jest podatnikiem VAT, a kto nie.

Istotna jest także informacja, iż urzędnicy nie mają obowiązku powiadamiania przedsiębiorców o powyższych przypadkach.
O tych, którym została odmówiona rejestracja lub zostali skreśleni z listy, dowiedzieć się można wiele informacji tj. m.in. numer REGON, PESEL, daty rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru, jak również przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Zalety zmiany
Zmiana pozwoli podatnikom na dokładniejszą ocenę aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Poza tym, może ona ograniczyć ryzyko nieświadomego udziału w nieuczciwych transakcjach. Wykaz pozwoli na monitorowanie i kontrolowanie podmiotów, co do których przedsiębiorcy mają pewne wątpliwości. Będzie on przydanym narzędziem w momencie, gdy biznesmeni będą chcieli zawrzeć nową transakcję.

Nadużycie „czarnej listy”
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż na liście znajdują się również osoby, które zawiesiły swój biznes na co najmniej 6 miesięcy. W związku z tym zostały one wykreślone z rejestru. Ponadto na tzw. „czarnej liście” widnieją osoby, które zostały przywrócone do rejestru. Z tego względu, używanie tego pojęcia jest pewnym nadużyciem. Warto podkreślić, iż wykazy zawierały będą informacje dotyczące podstawy prawnej, która przyczyniła się do ich wykreślenia lub przywrócenia. Dzięki temu, będzie można uniknąć nieporozumień i dowiedzieć się, który podmiot po prostu zawiesił swoją działalność a który np. wystawiał fałszywe faktury.

Leave a comment

Your email address will not be published.