Odwrotne obciążenie VAT

Katarzyna Pokorska

Odwrotne obciążenie oznacza przeniesienie obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Dotyczy ono osób prawnych, jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie – kiedy można je zastosować?

Odwrotne obciążenie VAT
tylko dla wybranych towarów i usług!

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dla podatników zwolnionych z VAT nie można zastosować odwrotnego obciążenia. W związku z tym może mieć ono miejsce wyłącznie wtedy, gdy:

 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

Jeżeli kryteria te nie są spełnione, sprzedaż opodatkowana jest na zasadach ogólnych.

Towary i usługi

Załącznik 11 ustawy o VAT określa towary, które mogą podlegać odwrotnemu obciążeniu. Należą do nich między innymi:

 • biżuteria i wyroby jubilerskie,
 • konsole do gier wideo,
 • wyroby stalowe,pręty, druty,
 • złom,
 • metale szlachetne i nieszlachetne.

Usługi, dla których można zastosować odwrotne obciążenie zostały natomiast wymienione w załączniku 14 i obejmują m.in.:

 • roboty malarskie,
 • roboty tynkarskie,
 • burzenie obiektów budowlanych,
 • wykładanie posadzek.

Sprzedaż a zakup

Należy zauważyć, że odwrotne obciążenie różni się w przypadku sprzedaży i zakupu. Gdy przedsiębiorca kupi towar podlegający odwrotnemu obciążeniu, a sprzedawca wystawi fakturę z oznaczeniem odwrotnego obciążenia, przedsiębiorca ten musi rozliczyć podatek w pojedynkę.
Faktura, która została wystawiona przez sprzedawcę w określonej wartości będzie uznana przez przedsiębiorcę jako kwota netto i od niej zostanie naliczany podatek. Kolejny krok stanowi wykazanie tej wartości w odpowiedniej deklaracji VAT – po stronie zakupu, jak i sprzedaży. Odpowiednie wartości muszą zostać naniesione w rejestrze VAT, aby w oparciu o nie stworzyć deklarację VAT.

Leave a comment

Your email address will not be published.