Outsourcing – na czym polega?

Katarzyna Pokorska

Czym jest Outsourcing? Czy ze względu na swoją angielską nazwę jest ono zjawiskiem jedynie na rynku zagranicznym? Czy warto z niego korzystać? Te i wiele innych pytań pojawia się w myślach wówczas, gdy słyszymy tę nazwę.

Outsourcing - czym jest

Outsourcing - definicja

Zacznijmy więc od początku. Co właściwie oznacza? W prostym tłumaczeniu pojęcie to definiuje się jako korzystanie z zasobów zewnętrznych. Jest to nic innego jak zlecanie firmom wykonywania poszczególnych zadań czy obowiązków. Brzmi znajomo? Pewnie, bowiem oprócz zagranicznej, obcej nazwy nie jest to nowe zjawisko na rynku polskim. Jest wiele obszarów w naszym kraju gdzie outsourcing występuje często.

Najczęstsze usługi

Outsourcing to często
długotrwała współpraca!

Warto zwrócić uwagę między innymi na działania w zakresie usług informatycznych, kadr i płac, księgowości, logistyki szkoleń lub finansów i rachunkowości. Możliwości korzystania z outsourcingu jest naprawdę wiele. Niezwykle istotne dla wyróżnienia tego zjawiska jest zaznaczenie, że jest ono związane z długofalową współpracą i oparte na wzajemnych korzyściach obu firm.

Główne cele

Z outsourcingu korzystamy wtedy, gdy chcemy zrealizować konkretne cele. Należą do nich cel rozwojowy, naprawczy bądź dostosowawczy. Czym różnią się między sobą i co należy przez nie rozumieć?

Rozwojowy jak sama nazwa wskazuje ma celu uzyskanie jak najefektywniej działającej firmy w przyszłości. Kolejny cel, czyli naprawczy, przedsiębiorcy stosują w momencie, gdy ich firma znajduje się w złej sytuacji, kryzysie i chcą ratować swoją działalność, która często jest dla nich czymś więcej niż sposobem na zarabianie pieniędzy. Zadaniem ostatniego celu również jest ratowanie firmy w trudnej sytuacji. Chodzi tu o dostosowanie jej do panujących na rynku zasad i zmieniających się reguł działania.

Zalety z outsourcing'u

Cele brzmią bardzo ogólnie, dlatego warto skupić się na zaletach i bezpośrednich korzyściach, jakie płyną z outsourcingu. Warto zacząć od oszczędności kosztów związanych z rekrutacji pracowników, a także ich przeszkolenia. Niemałe oszczędności wynikają również z zatrudnienia specjalistów z danej dziedziny. Bardzo ważnym aspektem jest pozyskanie zysków z działalności firmy.

Dodatkowo, korzystając z outsourcingu nie trzeba kupować odpowiedniego sprzętu, aby zrealizować nawet skomplikowane zadania. Dzięki specjalistom, jak również odpowiedniemu wyposażeniu firma staje się bardziej konkurencyjna oraz może świadczyć usługi na wysokim poziomie.

Leave a comment

Your email address will not be published.