Podwyżka za wydanie interpretacji podatkowej

Katarzyna Pokorska

Projekt nowej Ordynacji Podatkowej poddawany jest aktualnie opiniowaniu oraz uzgodnieniom zewnętrznym. Zakłada się, że wejdzie on w życie 1 stycznia 2020 r. Jaki cel mają planowane regulacje?

Podwyżka za wydanie interpretacji podatkowej

Projekt Ordynacji Podatkowej- cele

Do ich głównych zadań należy ochrona praw podatnika w relacjach z organami podatkowymi, a także zwiększenie efektywności poboru podatków. Aby osiągnąć te cele planuje się m.in. organizację kwestii pełnomocnictw, zmianę przepisów dotyczących identyfikacji podatników, poprawę wymiany informacji między organami państwa.

Ponadto przewiduje się również uporządkowanie i dokładniejsze sformułowanie praw podatnika do uzyskania informacji, czy też ulepszanie przepisów związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.

Skomplikowany stan faktyczny a koszt wydania interpretacji podatkowej

Skomplikowana sprawa =
2 tys.zł za wydanie interpretacji

Oprócz tego, w projekcie znajduje się również propozycja wprowadzenia zmian w kwestii opłat za wydanie interpretacji podatkowej. Planowana modyfikacja dotyczy podwyżki w sytuacji, gdy przedmiotem wniosku okaże się wyjątkowo skomplikowany stan faktyczny. W takim przypadku opłata miałaby wynosić nie 40 zł, lecz 2 tys. zł .

O tym, czy stan faktyczny należy do szczególnie skomplikowanych zadecyduje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na wydanie przez niego postanowienie będzie przysługiwała możliwość złożenia zażalenia.

O kwalifikacji wniosku będzie decydowała przede wszystkim jego treść, a konkretnie opis danego zagadnienia. Aby podjęta decyzja była słuszna i sprawiedliwa, istotne jest sformalizowanie procedur ustalania podwyższonej opłaty. Powodem planowanej podwyżki jest duży nakład pracy, czasu i staranności, bez których nie obejdzie się w przypadku złożonych spraw.

Leave a comment

Your email address will not be published.