Split payment – jak dokonywać płatności?

Katarzyna Pokorska

Split payment, czyli system podzielonej płatności będzie miał zastosowanie od 1 lipca 2018r. Mechanizm ten wyróżnia się specyficznym podziałem płatności za towary i usługi – zapłata wpływa na dwa konta. Pierwszym z nich jest rachunek sprzedawcy, na który przelewana będzie ostatecznie cena netto. Drugie natomiast stanowi specjalny rachunek bankowy VAT, na którym znajdzie się sam podatek od towarów lub usług.

Split payment - jak dokonywać płatności

Płatność przelewem

System split payment znajduje zastosowanie podczas regulowania należności przelewem. Kiedy przedsiębiorca otrzyma fakturę, powinien przelać należną kwotę brutto ze swojego rachunku na rachunek sprzedawcy. Jeżeli chodzi natomiast o kwotę podatku VAT, zostaje ona automatycznie przelana na specjalny rachunek VAT, po wybraniu komunikatu przelewu.

Gotówka i karta płatnicza odpadają!

Należy podkreślić, że z mechanizmu podzielonej płatności będą mogli korzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy zawierają transakcje z innymi firmami. Nie będzie możliwości zastosowania systemu w celu dokonania płatności na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Wszystkim przedsiębiorcom, którzy posiadają rachunek firmowy, zostanie założony specjalny rachunek VAT. Co ważne, rachunki te nie będą obciążone dodatkowymi opłatami, prowizjami, czy też obowiązkiem zawarcia odrębnej umowy. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że podatnicy, którzy posiadają np. ewidencję przychodów, nie muszą prowadzić firmowych rachunków bankowych.

Płatność gotówką

Czy istnieje możliwość dokonywania płatności, wykorzystując do tego gotówkę lub kartę płatniczą? Niestety nie. Split payment możliwy jest wyłącznie przy dokonywaniu zapłaty za pomocą przelewu bankowego. System ten jest nieobowiązkowy. Dlatego też, przedsiębiorcy nie powinni martwić się o to, że będą musieli rozliczać się z kontrahentem jedynie na podstawie przelewu. Mogą oni skorzystać z tego mechanizmu lub dokonywać płatności tak, jak robili to dotychczas.

Leave a comment

Your email address will not be published.