Ulga „B+R”

Katarzyna Pokorska

Słysząc potoczną nazwę ulgi „B+R” możemy tak naprawdę jedynie domyślać się czego ona dotyczy. Co kryje się pod tą nazwą i do kogo jest ona skierowana? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdzie się w dzisiejszym artykule.

„B+R” jest ulgą, która przysługuje od 2016 r. na działalność badawczo-rozwojową. Brzmi ciekawie, prawda? Dodatkowo warto zaznaczyć, iż w 2018 roku została ona zmieniona, przez co jest bardziej atrakcyjna dla swoich odbiorców. Aby z niej skorzystać, podatnicy są zobowiązani do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Zacznijmy więc od początku. Działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako działalność, która obejmuje swoim zakresem badania naukowe jak i twórcze prace rozwojowe. Jej istotę stanowi systematyczna praca, której wynikiem jest zwiększenie zasobów wiedzy, jak również stosowania tych zasobów do tworzenia jej nowych zastosowań.

Rodzaje wydatków na działalność badawczo-rozwojową

Dochód do opodatkowania
niższy nawet dwukrotnie!

Warto wskazać w tym momencie wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, które klasyfikują się do ulgi. Mówimy tu o kosztach kwalifikowanych, które mogą obniżyć dochód do opodatkowania aż dwukrotnie!

Jak należy to rozumieć? Najpierw obniżają owy dochód w całości, jako koszty uzyskania przychodów. Następnie pomniejszają go podczas rozliczenia w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Dochód do opodatkowania jest oczywiście zmniejszony jedynie w ramach limitów, które są wskazane w ustawie o PIT.

Koszty kwalifikowane

Zapewne w głowie wielu z czytelników pojawia się teraz pytanie, jakie to między innymi mogą być koszty kwalifikowane. Jedynym z kosztów jest wynagrodzenie pracowników, jak również składki na ubezpieczenie społeczne, które są pobierane z tytułu owych należności. Warunkiem jest oczywiście to, że muszą one dotyczyć pracowników, którzy działają w sektorze działalności badawczo-rozwojowej.

Kolejny przykład takich kosztów również dotyczy zatrudnienia, jednakże dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Trzecim kosztem kwalifikowanym, który można wskazać to koszt przeznaczony na nabycie materiałów oraz surowców, które następnie wykorzystamy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Następnym kosztem, o którym warto wspomnieć jest np. korzystanie z usług doradcy naukowego, który przeprowadza u nas ekspertyzy lub udziela porad w zakresie badawczo-rozwojowym. Z tymi i innymi kosztami kwalifikowanymi można zapoznać się bliżej we wspomnianej wcześniej polskiej ustawie o PIT.

Na koniec warto odpowiedzieć na pytanie: kiedy możemy odliczyć koszty związane z działalnością badawczo rozwojową? Z ulgi „B+R” możemy skorzystać w momencie składania zeznania za konkretny rok podatkowy, w którym wcześniej wspomniane koszty kwalifikowane zostały poniesione.

Ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi korzystania z omawianej ulgi można zapoznać się we wspomnianej powyżej ustawie o PIT, czyli ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami.

Leave a comment

Your email address will not be published.