Ulga na start

Katarzyna Pokorska

Ulga na start stanowi jedno z wielu rozwiązań należących do pakietu Konstytucji biznesu. Jej celem jest zachęcenie i ułatwienie młodym przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko za sprawą zwolnienia ich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Ulga na start

Kto może skorzystać z ulgi?

Według art. 18 ustawy Prawo Przedsiębiorców do ulgi ma prawo przedsiębiorca, który spełnia następujące wymagania:

  • jest osobą fizyczną,
  • po raz pierwszy w życiu prowadzi działalność gospodarczą lub robi to ponownie (jednak w tym przypadku należy spełnić warunek, jakim jest upłynięcie 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności gospodarczej),
  • prowadzona przez niego działalność nie jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, u którego świadczył pracę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że z ulgi może skorzystać jedynie przedsiębiorca, natomiast zatrudnione u niego osoby nie mają już takiej możliwości.

Ulga na start a ubezpieczenie zdrowotne

Ulga na start sporą oszczędnością!

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który skorzysta z ulgi jest opłacenie jedynie składki zdrowotnej, wynoszącej 9 % podstawy wymiaru. Należy dodać, że korzystając z ulgi, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, a przedsiębiorca nie ma możliwości zgłoszenia do niego członków rodziny.

Ulga na start może okazać się dla przedsiębiorców niemałą pomocą. Ze względu na opłacane składki zdrowotne mogą oni korzystać ze wsparcia NFZ. Jednak w przypadku choroby nie otrzymają zasiłku chorobowego, ponieważ nie opłacają składek społecznych. W każdej chwili mogą jednak zrezygnować z ulgi i zacząć je finansować.

Leave a comment

Your email address will not be published.