Ulga podatkowa a IKZE

Katarzyna Pokorska

Pod skrótem IKZE kryją się indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Dzięki nim istnieje możliwość dodatkowego oszczędzania na prywatną emeryturę powiązanego z ulgą oraz zachętą podatkową.

Ulga na IKZE

IKZE a niższy podatek

Limit wpłat w tym roku
to 5 331 zł!

Środki wpłacone na IKZE można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym. W efekcie, osoby uzyskujące dochód, czyli osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a nawet emeryci mają szansę zapłacić niższy podatek. Jaką sumę pieniędzy możemy wpłacić na IKZE?

Limit wpłat określany jest w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie. W tym roku maksymalna kwota wynosi 5 331 zł. Warto zaznaczyć, że środki pieniężne zebrane na IKZE nie podlegają podatkowi Belki, czyli nie są obciążone 19% podatkiem od zysków kapitałowych.

Dobrowolne IKZE

Co ważne, korzystanie z IKZE nie jest obowiązkowe. Oszczędzanie jest dobrowolne, a ponadto samemu można zadecydować o czasie i ilości wpłacanej kwoty, mając na względzie ustalony limit roczny.

Dokonując wyboru należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi podatkowej jest uzależniona od wysokości wpłacanych kwot. 30 – letnie oszczędzanie może sprawić, że łączna wysokość ulg podatkowych wyniesie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

IKZE - zalety

Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą IKZE? Przede wszystkim możliwość dalszej inwestycji. Zakładając IKZE w miejscu, gdzie środki są dalej inwestowane, można uzyskać więcej pieniędzy aniżeli zostało wpłacone. Na koniec warto również zaznaczyć, że osoby z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego nie muszą przejmować się państwowym systemem emerytalnym.

Leave a comment

Your email address will not be published.