Uszczelnianie CIT

Katarzyna Pokorska

W ostatnim czasie podjęto wiele działań, które mają na celu wpłynąć na wzrost dochodów budżetowych i skutecznie zwalczać wyłudzenia podatku VAT. Podjęcie kroków w tym zakresie było jednak łatwiejsze niż w przypadku CIT, ponieważ w VAT łatwiej można zidentyfikować branże, w których dochodzi do nadużyć.

Uszczelnianie CIT

Dochody z CIT stanowią niecałą jedną dziesiątą wpływów z podatków. Jednak po podatku VAT, to właśnie tutaj dochodzi do największych nadużyć i nieprawidłowości. W związku z tym, oprócz wprowadzenia modyfikacji w przepisach, dobrym rozwiązaniem wydaje się powołanie wykwalifikowanych organów.

Powołanie Superurzędu

Stąd, pierwszym narzędziem, którego zadaniem ma być uszczelnienie CIT jest powołanie tzw. superurzędu, czyli Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Urząd dedykowany jest największym podatnikom w kraju, dzięki którym budżet państwa ma zapewnione ok. 60 % wpływów. W superurzędzie mają sprawować obowiązki zespoły wyspecjalizowane i zaznajomione z różnymi branżami. Osoby te mają posiadać konkretną wiedzę techniczną z dziedziny kontroli cen transferowych czy też agresywnej optymalizacji podatkowej, służącej omijaniu obowiązujących przepisów.

Modyfikacje prawne

Najwięksi podatnicy pod presją społeczną

Wyspecjalizowane kadry to tylko jedno z narzędzi uszczelniania CIT.  Oprócz nich, istotne są również zmiany zachodzące w prawie. Jedną z nich jest ujawnianie niektórych indywidualnych danych podatkowych tzw. dużych podatników. Celem takiego zabiegu jest wywołanie społecznej presji. Społeczeństwo będzie mogło ocenić, czy podatnik rzetelnie i sumiennie wykonuje zobowiązania względem państwa.  

Minimalny podatek

Inną kwestią, która ma na celu poprawić sytuację jest minimalny podatek od wartości nieruchomości komercyjnych. Firmy posiadające biurowiec lub centrum handlowe o wartości większej niż 10 mln, mają zapłacić 0,035% od nadwyżki powyżej tej kwoty. Ma to na celu zapobieganie unikania opodatkowania przez właścicieli tych nieruchomości. Bywają bowiem sytuacje, gdy podatnicy nie wykazują odpowiednich dochodów do opodatkowania lub przedstawiają takie, które nie odpowiadają skali prowadzonego biznesu.

Powyższe działania mają za zadanie uszczelnić system. Mimo, iż w przypadku CIT trudnym zadaniem jest wskazanie głównych branż,w których dochodzi do nieprawidłowości, należy mieć nadzieję, że podjęte kroki przyniosą pożądane rezultaty.

Leave a comment

Your email address will not be published.