Wszystko co musisz wiedzieć o numerze NIP – Jak sprawdzić? Wyszukiwarka NIP

admin
Wszystko co musisz wiedzieć o numerze NIP - Jak sprawdzić? Wyszukiwarka NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej jest numerem, z którym większość z nas ma do czynienia na co dzień. W tym artykule dowiesz się, czym jest NIP, gdzie jest podawany, kogo obowiązuje i jak go uzyskać.

Czym jest NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięciocyfrowy kod, który jest przypisany do każdego przedsiębiorcy w Polsce. Wprowadzono go ustawą z października 1995, a zaczął obowiązywać od roku 1996.

NIP służy do identyfikacji podatników, płatników i inkasentów przez organy podatkowe. Jego odpowiednikiem obowiązującym osoby fizyczne jest PESEL. Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo jest zobligowana do posiadania NIPu. Do 2012 roku NIP był nadawany wszystkim podatnikom.

Każdy NIP jest inny, a każda cyfra ma określone znaczenie. Pierwsze trzy cyfry, czyli prefiks PL, określają kod urzędu, który nadał numer. Sześć kolejnych cyfr to liczba porządkowa, unikalna dla każdego posiadacza tego numeru. Zaś ostatnia – dziesiąta cyfra pełni funkcję kontrolną, służącą do sprawdzenia poprawności całego numeru.

Do czego NIP jest potrzebny?

NIP podajemy podczas składania różnego rodzaju deklaracji, zeznań oraz opłacania podatków. NIP należy okazać także na wniosek organów administracji samorządowej i rządowej, organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo, mogą o niego zapytać banki, strony czynności cywilnoprawnych, płatnicy, inkasenci oraz kontrahenci.

Wyszukiwarka NIP

Jak sprawdzić swojego kontrahenta poprzez wyszukiwarkę NIP? wystarczy wejść na stronę rządową https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/

Kto musi posiadać NIP?

Nie tylko przedsiębiorcy się zobowiązani do posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej. Takim obowiązkiem objęte są także między innymi stowarzyszenia, fundacje, jednostki prawne (spółki jawne lub komandytowe), płatnicy podatków, podatnicy podatku od towarów i usług, płatnicy składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną.

Jak uzyskać NIP?

Numer NIP nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności danego przedsiębiorcy. Aby uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7. Zgłoszenie to należy dołączyć do wniosku o wpis jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, to zgłoszenie NIP-7 muszą złożyć wszyscy wspólnicy (oraz dokonać wpisu do CEIDG) lub spółka cywilna (w ramach złożenia identyfikacyjnego zgłoszenia NIP-2).

Złożenie wniosku o NIP należy wysłać w terminie nie późniejszym niż dzień złożenia swojej pierwszej deklaracji, zeznania  lub oświadczenia.

……

Marek Matuszek – Biuro rachunkowe Dąbrowa Górnicza

Leave a comment

Your email address will not be published.