Zawieszenie działalności a odliczenie VAT

Katarzyna Pokorska

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą nierzadko stykają się z trudnościami, które sprawiają, że decydują się oni na zawieszenie biznesu. Mimo to, niektórzy z nich robią w tym okresie zakupy w ramach prowadzonej działalności. Pytanie brzmi czy mają do tego prawo i czy w trakcie zawieszenia firmy mogą odliczać VAT?

Zawieszenie działalności a odliczenie VAT

Co na to ustawa?

Według ustawy Prawo przedsiębiorców, a konkretnie art. 25 ust. 2 przedsiębiorca, który zawiesił działalność firmy może:
1) wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabiezpieczenia źródeł przychodów,
2) przyjmować należności (a dodatkowo jest zobowiązany do regulacji zobowiązań powstałych przed zawieszeniem firmy),
3) zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
4) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
5) wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa,
6) osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
7) zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności a VAT

W ustawie o VAT nie znajdują się przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej. Gdy występuje o tym wzmianka, ustawa odsyła do regulacji zawartych w Prawie przedsiębiorców. Podatnicy powinni wiedzieć, że zawieszenie działalności - także sezonowej, nie oznacza jej likwidacji. W związku z tym, właściciel, który zawiesza swoją firmę, nadal pozostaje podatnikiem.

Poniesione koszty nie mogą
być dobrowolne!

Odwołując się do punktu pierwszego spośród wymienionych wyżej wymogów, przedsiębiorca może wykonywać czynności, które pozwalają mu na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Wobec tego, ma on także prawo do ponoszenia pewnych kosztów, które okażą się przydatne po odwieszeniu działalności. Przedsiębiorca nie może jednak dokonać dobrowolnych zakupów. Celem poniesionych kosztów musi być zabezpieczenie przychodów lub osiągnięcie nowych po odwieszeniu firmy.

Ponadto należy dodać, że podatnik VAT zwykle nie jest zobowiązany do składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które określone zostały w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT. Jednak przedsiębiorcy, którzy kupują towary lub usługi wykorzystywane do działalności gospodarczej, także w okresie zawieszenia mogą odliczyć podatek VAT.

Podatnicy powinni pamiętać, aby dokonywać uzasadnionych zakupów, które nie będą budziły wątpliwości podczas kontroli skarbowej.

Leave a comment

Your email address will not be published.