Zmiany dla przedsiębiorców – zwolnienie z podatku od spadków

Katarzyna Pokorska

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej ma na celu wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatków. W jaki sposób będzie w stanie to zrealizować? Według niego, przedsiębiorcy, którzy będą przejmowali przedsiębiorstwo, zostaną zwolnieni z podatku od spadków.

Zmiany dla przedsiębiorców – zwolnienie z podatku od spadków

Aktualna sytuacja przedsiębiorców

Na samym początku warto przedstawić jednak obecną sytuację. Aktualnie, spadkobiercy nie mają możliwości prowadzenia biznesu i kontynuacji realizowanych wcześniej działań. Bardzo często zdarza się, że po śmierci właściciela, firma po prostu upada. Jest to związane z jednoczesnym wygaśnięciem kontraktów handlowych i tym samym utratą pracy wielu osób. Poza tym, obecnie spadkobiercy mogą przejąć wyłącznie majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z jego zezwoleń, koncesji, czy też decyzji administracyjnych. Nic więc dziwnego, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie kontynuować biznesu.

Co ma się zmienić?

Zaprojektowana reforma zapowiada, że właściciel firmy już za życia będzie mógł wybrać zarządcę sukcesyjnego, który poprowadzi działalność po jego śmierci, aż do momentu zrealizowania formalności dotyczących spadku. Należy jednak zaznaczyć, że dana osoba musi wyrazić zgodę na przyjęcie stanowiska zarządcy. Jest to ważne, ponieważ wiąże się ono nie tylko z uprawieniami, ale również z obowiązkami, o których musi zdawać sobie sprawę.  W sytuacji, gdy właściciel biznesu nie powoła takiego zarządcy za życia, będą mogli zrobić to spadkobiercy, bądź małżonek, będący współwłaścicielem firmy. Warto dodać, że projekt ustawy zakłada także wprowadzenie zwolnienia z podatku od spadków osób, które będą kontynuowały działalność.

Skutki reform

Reformy= rozwój rodzinnych firm

Zmiany pozwolą na bezproblemowe, dalsze innych firm prowadzenie biznesu, dzięki temu, że zawarte kontrakty, umowy o pracę, licencje czy też koncesje będą wciąż aktualne. Ponadto, wykorzystanie numeru NIP zmarłego w przypadku rozliczeń podatkowych także będzie dużym ułatwieniem. Projektowane reformy mają zapewnić rozwój wielopokoleniowych firm rodzinnych. Należy mieć zatem nadzieję, że zaplanowane zmiany będą w stanie ułatwić  przedsiębiorcom kontynuowanie działalności.

Leave a comment

Your email address will not be published.