Skupiamy się na całościowej obsłudze Zakładu Pracy w szeroko pojętej dziedzinie Kadr i Płac. W naszej ofercie znajduje się przygotowanie różnego typu dokumentów dotyczących zatrudniania oraz rozliczeń pracowników i/lub zleceniobiorców oraz samozatrudnionego. Jednocześnie sporządzamy i przekazujemy deklaracje i informacje miesięcznie oraz roczne do takich organów jak Urząd Skarbowy, ZUS, Główny Urząd Statystyczny, PIP-y, PFRON.

W celu ułatwienia orientacji w zakresie wykonywanej usługi , poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie:

Lp.Co robimyPracodawcaPracownikZleceniobiorcaSamozatrudniony
1Przygotowujemy umowy o pracę
2Przygotowujemy warunki zatrudnienia
3Przygotowujemy umowy zlecenie
4Pomagamy przygotować umowę-zlecenie, która nie podlega umowie o pracę (Kodeks pracy)
5Przygotowujemy warunki do współpracy zgodnie z Kodeksem Cywilnym
6Przygotowujemy Regulaminy Pracy
7Przygotowujemy Regulaminy Płac
8Wystawiamy w imieniu pracodawcy zaświadczenia o dochodach
9Sporządzamy Roczne Karty Wynagrodzeń
10Przygotowujemy pisma rozwiązujące umowę o pracę w każdym trybie
11Przygotowujemy w imieniu Pracodawcy Świadectwa Pracy
12Przygotowujemy PIT-2,PIT12
13Wystawiamy skierowanie na badania lekarskie
14Wystawiamy druk RMUA
15Przygotowujemy wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do ZUS
16Przygotowujemy wszystkie dokumenty rozliczeniowe do ZUS
17Przygotowujemy wszystkie dokumenty podsumowujące do ZUS
18Zawiadamiamy US o osobach odpowiedzialnych za właściwe naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
19Przygotowujemy PIT-11 oraz w przypadku złożenia PIT-12 również PIT-40 oraz PIT-28
20Wysyłamy wszystkie deklaracje podatkowe dot. Pracowników ( PIT-4/4R; PIT 8A/8AR)
21Przygotowujemy kompleksową dokumentację do PFRON-u
22Przygotowujemy sprawozdania do GUS-u w tym Z5, Z6 oraz Z12
23Przygotowujemy listy płac w tym m.in. z podziałem na: miejsce powstawania kosztów, składniki stałe i ruchome, oraz liczone od kwoty netto, a także składki ZUS od delegacji zagranicznych
24Rozliczamy urlopy, w tym na przełomie roku
25Rozliczamy zwolnienia lekarskie w tym zgłaszamy do ZUS-u informację na druku Z3 i Z3A
26Przygotowujemy druki na składki ZUS (konto 51; 52;53;54)
27Przygotowujemy zaliczki na podatek dochodowy
28Wystawiamy w imieniu Zleceniobiorcy rachunek dla Zleceniodawcy
29Księgujemy rachunki przychodowe dla samo zatrudnionych ( za dodatkową opłatą)