1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych  jest firma Kadrowiec.eu Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Lednicka 6D, 71-006 Szczecin.

2.Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich dane osobowe przez naszą firmę proszę skontaktować się z nami pisząc zapytanie na adres biuro@kadrowiec.eu

3.W jaki sposób uzyskaliśmy twoje dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy w sposób bezpośredni na stronie WWW/ poprzez kontakt telefoniczny / poprzez prośbę / od naszych kontrahentów / podczas zawierania umowy.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartego pomiędzy nami porozumienia / umowy lub w celu prawnie uzasadnionych interesów.

Przetwarzanie dane osobowe ma umożliwić nam:

 • przeprowadzenia i realizacji zawartych zobowiązań,
 • wystawienia opinii i komentarzy,
 • realizacji płatności i zobowiązań finansowych,
 • realizacji obsługi składanych zamówień, reklamacji, wniosków,
 • obsługi zgłoszeń i zapytań,
 • kontaktowania się z tobą w celach związanych z obsługą,
 • dokonywania czynności marketingowych,
 • windykowania należności,
 • zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji,
 • zapisywania danych w plikach cookie,
 • gromadzenia danych ze stron www.

5.Czy masz obowiązek podawania nam swoich danych?

W celu realizacji usługi dla ciebie potrzebujemy twoich danych osobowych. W przypadku formularza kontaktowego jest to np. adres email lub nr telefonu.

W przypadku realizacji zawartych umów danych tych może być więcej, np. dane adresowe, nazwa firmy, email, imię i nazwisko, login i hasło do naszego systemu www.

Jeżeli nie podasz nam takich danych nie będziemy mogli realizować  umowy lub usługi dla Ciebie.

6. Jakie masz prawa dostępu do dane osobowe?

Przysługuje Ci prawo dostępu do dane osobowe, poprawieniu, usunięciu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wykonanie tych uprawnień jest uzależnione od aktualnego status realizacji umowy / płatności / zobowiązania kontaktowego oraz od aktualnych możliwości technicznych naszego systemu informatycznego.

7. Czy mam prawo wnieść skargę?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy / zobowiązania oraz przez okres przechowywania wymagany przez prawo podatkowe / rachunkowe.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

9. Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom ?

Na dzień dzisiejszy nie przekazujemy dane osobowe do innych podmiotów. Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana tej sytuacji zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony.