W celu usprawnienia wzajemnej wymiany informacji oraz szybkości przetwarzania danych, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa zestaw formularzy komunikacyjnych. Wszystkie zawarte w nich informacje trafiają bezpośrednio do osoby obsługującej Państwa firmę.

Formularz ogólny- ma na celu przesłanie informacji dot. różnego rodzaju zapytań, próśb o zaświadczenia, danych do naliczenia wynagrodzeń itp. , a także przesłania plików w formacie pdf, word, excel.

Zwolnienie lekarskie- ma na celu przesłanie nam informacji dot. zwolnień lekarskich. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwolnienie pozostaje w dokumentacji pracowniczej, a my możemy błyskawicznie i prawidłowo uwzględnić w liście płac

Urlop – ma na celu przesłanie nam informacji dot. złożonego przez pracownika i zatwierdzonego przez Pracodawcę wniosku urlopowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wniosek urlopowy pozostaje w dokumentacji pracowniczej, a my możemy błyskawicznie i prawidłowo go uwzględnić w kartotece pracowniczej oraz na liście płac.

Inne świadczenia i przerwy w pracy – ma na celu przesłanie nam informacji dot. innego okresu przerwy w pracy lub należnego świadczenia złożonego przez pracownika i zatwierdzonego przez Pracodawcę. Powyższe informacje pozostają w dokumentacji pracowniczej, a my błyskawicznie i prawidłowo uwzględniamy je w kartotece pracowniczej oraz na liście płac.