Aneks do umowy jest jedną z najczęściej stosowanych form jej modyfikacji. Umożliwia on wprowadzenie zmian dotyczących praktycznie każdego postanowienia zawartego w kontrakcie. W związku z faktem, iż aneks interpretuje się jako zgodne oświadczenie woli, wprowadzenie go w życie nie jest skomplikowane. Procedura ta polega jedynie na złożeniu podpisów przez obie strony. Aneks dotyczyć może np. awansu płacowego. Wówczas, powinny znaleźć się w nim m.in. data i miejsce zawarcia umowy, wskazanie stron oraz wysokość kwoty nowego wynagrodzenia, czy też  premii.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Aneks do umowy o pracę- awans płacowy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]