Awans stanowiskowy oznacza przeniesienie pracownika na stanowisko, które zajmuje wyższy szczebel w hierarchii służbowej. Wiąże się z nim nie tylko wyższe wynagrodzenie. Pracownik musi liczyć się również ze zwiększonym zakresem powierzonych mu obowiązków. Ażeby awans stanowiskowy został sformalizowany, sporządza się aneks do umowy, który zawiera m.in. kwotę należnej pensji, nazwę nowego stanowiska, datę zawarcia umowy, czy też podpisy stron, które dobrowolnie zgadzają się na zmiany.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Aneks do umowy o pracę – awans stanowiskowy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]