Każdy pracodawca posiada prawo zlecenia pracownikowi innej pracy niż ta, którą wykonywał dotychczas. Może to zrobić w formie polecenia służbowego, bez obowiązku dokonywania zmian w umowie. Art. 42 § 4 k.p określa jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby powierzenie innych obowiązków pracownikowi było skuteczne. Wśród takich wymagań znajdują się m.in. przestrzeganie zasady ochrony wynagrodzenia, czy też zgodność z kwalifikacjami pracownika.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy na postawie art. 42 § 4 k.p

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]