Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia imiennej karty wynagrodzeń pracownika. Jednym z celów jej założenia są kwestie ubezpieczeniowe. W karcie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. daty zatrudnienia, stanowiska, wymiaru czasu pracy. Ponadto, istotna jest także wzmianka o przychodach pochodzących z innego źródła, które stanowią podstawę do składek ZUS. Dane z imiennej karty wynagrodzeń do celów ubezpieczeń są przydatne dla pracodawcy podczas sporządzania przez niego informacji i deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Imienna karta wynagrodzeń zleceniobiorcy – do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]