Każdy pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Musi to zrobić w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o pracę. Informacja ta powinna zawierać podstawowe dane m.in. o normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, czy też o urlopie wypoczynkowym. Jeżeli jednak pracodawca nie musi ustalać regulaminu pracy, ważne, aby zawarte były w niej także dodatkowe zagadnienia dotyczące m.in. pracy w porze nocnej, miejsca i czasu wypłaty pensji, sposobie potwierdzania obecności w pracy, czy też usprawiedliwiania nieobecności.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku):  Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego u pracodawcy, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]