Podczas trwania stosunku pracy, pracodawca może podjąć decyzję o konieczności wprowadzenia modyfikacji w warunkach zatrudnienia. Zmiany te mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne dla pracownika. Należy nadmienić, że taka modyfikacja wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Informację o zmianie warunków zatrudnienia warto przedstawić w formie pisemnej. W przypadku sporu, potwierdzenie na piśmie może okazać się dla pracodawcy niezbędne, ponieważ to on musi udowodnić, że uzyskał zgodę pracownika.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Informacja o zmianie warunków zatrudnienia

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]