Jedną z form ewidencji czasu pracy jest karta roczna. Oprócz imienia i nazwiska pracownika, powinny znaleźć się w niej informacje dotyczące m.in. jego pracy w porze nocnej, delegacji, spóźnień, godzin dyżuru. Celem prowadzenia takiej ewidencji jest późniejsze ustalenie wynagrodzenia dla pracownika, a  także przysługujących mu świadczeń.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Karta ewidencji rocznej czasu pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]