Każdy pracodawca – przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP, które zagwarantować ma bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników. Głównym jego celem jest zapewnienie wykonywania pracy na danym stanowisku, bez uszczerbku na zdrowiu. Szkolenie wstępne należy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania przez daną osobę jej obowiązków. Dzieli się ono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy ogólnego instruktażu, czyli przedstawieniu podstawowych przepisów oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Drugi natomiast, jest już szkoleniem dotyczącym konkretnego stanowiska pracy i związanego z nim ryzyka.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]