Lista obecności jest jednym z dokumentów kadrowych. Ważne, aby została sporządzona w prawidłowy sposób. Umożliwi to późniejsze rozliczenie wynagrodzeń, a także wszelkich świadczeń, które przysługują pracownikowi. Lista obecności nie jest skomplikowanym dokumentem. Powinny znaleźć się w nim m.in. imię i nazwisko pracownika, okres pracy, którego dotyczy lista, czy też opis skrótów, z których pracodawca będzie korzystał zaznaczając spóźnienia, zwolnienia lekarskie i urlopy. Należy nadmienić, że lista obecności nie zastępuje karty ewidencji czasu pracy. W związku z tym, warto mieć na uwadze, iż wykazanie czasu pracy wyłącznie na jej podstawie, może nie zostać zaakceptowane.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Lista obecności

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]