Prowadzenie ewidencji czasu pracy służy przede wszystkim ustaleniu wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz innych świadczeń związanych z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodowych. Należy zaznaczyć, iż karta ta nie jest równoważna z prowadzeniem listy obecności. Powinno znaleźć się w niej imię i nazwisko pracownika oraz informacje dotyczące m.in. jego urlopów, zwolnień, pracy w nocy, czy też w godzinach nadliczbowych.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Miesięczna karta ewidencji czasu pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]