Regulamin pracy określa zasady wewnątrzzakładowe. W przypadku elastycznej formy zatrudnienia, jaką jest telepraca, wydaje się on być niezbędny. Zawiera istotne kwestie dotyczące świadczenia pracy, związane chociażby ze sposobem kontaktowania się pracodawcy z pracownikiem. Bywa jednak, iż pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy. Mimo to, telepracownik musi poznać zasady współpracy. W takim przypadku, istotne jest przedstawienie mu obowiązkowej informacji o warunkach  zatrudnienia.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Obowiązkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla telepracownika zatrudnionego u pracodawcy, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]