Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracownika jest lojalność wobec pracodawcy. Równie ważne jest poszanowanie i zachowanie dla siebie tajemnic przedsiębiorstwa. Pod tą nazwą kryją się wszelkie istotne dla firmy informacje m.in. techniczne i organizacyjne. W związku z tym, pracodawcy chcą mieć pewność, iż nie zostaną one przekazane osobom trzecim. Dlatego też, oświadczenie podpisane przez pracownika, iż został on poinformowany o obowiązku zachowania tajemnicy informacji, jest dla pracodawcy pewnego rodzaju zabezpieczeniem.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Oświadczenie o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]