Pełnomocnictwem określa się oświadczenie woli, upoważniające drugą osobę do wykonywania opisanych w nim czynności. Warto nadmienić, iż wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa tj.:

ogólne – pozwalające na wykonywanie działań związanych z codziennym zarządzaniem firmą,

rodzajowe- uprawniające do wykonywania jednego rodzaju działań,

szczegółowe – dzięki któremu dana osoba może wykonać w naszym imieniu jedną, konkretną czynność.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Pełnomocnictwo

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]