W związku z zawarciem przez pracodawcę umowy o świadczeniu pracy z zagranicznym kontrahentem, wyznacza on pracownika, który zostanie oddelegowany. Oznacza to, że pracownik przejściowo będzie wykonywał obowiązki zawodowe poza stałym miejscem pracy, które było określone w umowie. W związku z tym, należy dokonać zmian, dotyczących miejsca świadczenia pracy. Można zrobić to za pomocą porozumienia zmieniającego. Dodatkowo, warto zawrzeć w nim informacje o walucie, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie, czy też o dniach wolnych od pracy.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Porozumienie zmieniające – oddelegowanie pracownika

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]