Biorąc pod uwagę specyficzny charakter telepracy, pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia, iż zapoznał się ze swoimi obowiązkami. Jest to istotne także ze względu na fakt, iż informacje przesyłane są za pomocą elektronicznych środków przekazu. W związku z tym, ważne jest, aby pracownik potwierdził, iż zapoznał się z zasadami ochrony danych oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba, weźmie udział w instruktażu i szkoleniu dotyczącym tego zagadnienia.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Potwierdzenie o zapoznaniu się z obowiązkami telepracownika

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]