Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich powinien zawierać dane dotyczące osoby kontrolowanej, jej ewentualne zastrzeżenia oraz ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli. Protokół powinien być sporządzany w formie pisemnej. Warto jednak wspomnieć, że pisze się go wyłącznie wówczas, gdy okaże się, że pracownik nieprawidłowo wykorzystał zwolnienie od pracy. Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Protokół – kontrola zwolnień lekarskich [ultimatemember form_id=1862] [ultimatemember form_id=1861]