Wówczas, gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że jego pracownik przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w trakcie pracy, nie może dopuścić go do wykonywania obowiązków zawodowych. Ponadto, pracownik musi zostać poinformowany o możliwości domagania się przeprowadzenia kontroli trzeźwości. Jeżeli odmówi poddania się takim badaniom, sporządza się protokół odmowy, w którym znajduje się ewentualne uzasadnienie jego decyzji.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Protokół odmowy przeprowadzenia badania trzeźwości

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]