Prowadzenie firmy nie jest łatwym zadaniem. Właściciele muszą mieć świadomość, że zatrudnienie pracowników wiąże się z różnorodnymi sytuacjami, nawet tymi niekorzystnymi dla funkcjonowania ich przedsiębiorstwa. Przykładem jest nietrzeźwy pracownik lub taki, który spożywa alkohol w miejscu w pracy. Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie o powyższych sytuacjach, pracodawca zobowiązany jest nie dopuścić pracownika do pracy. Przyczyny podjęcia takiej decyzji powinny zostać mu przedstawione, najlepiej w formie pisemnej.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy/ odsunięcia pracownika od pracy

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link