Istnieją sytuacje, gdy okazuje się, że w wyniku nieplanowanych okoliczności, praca osoby prowadzącej działalność na własny rachunek lub oddelegowanie, nie mogą zakończyć się terminie, który zakładano na początku, krótszym niż 12 miesięcy. Wówczas, okres ten może zostać przedłużony. Ważne jednak, aby wniosek o jego przedłużenie miał charakter sformalizowany i został złożony w formie pisemnej.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]