Telepracownikiem nazywana jest osoba, która przebywając poza zakładem pracy, regularnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Cechą charakterystyczną jest fakt, iż wykorzystuje ona do pracy środki komunikacji elektronicznej i również za ich pomocą przekazuje jej efekty swojemu pracodawcy. W związku z powyższym, jeżeli pracodawca chce zatrudnić telepracownika, istotne jest określenie wewnętrznych reguł obowiązujących w firmie. Wśród nich znajduje się regulamin telepracy, w którym powinny zostać zawarte istotne informacje m.in. o sposobie kontaktowania się obu stron.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Regulamin stosowania telepracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]