Przedstawicielem załogi jest pracownik, który został wybrany do reprezentowania reszty zatrudnionych. W ich imieniu dokonuje on uzgodnień z pracodawcą, wyrażając opinię na konkretne tematy. W związku z tym, jak ważną pełni on funkcję, istnieje regulamin określający zasady wyboru takiego przedstawiciela. Najważniejszą jest fakt, iż dokonywany jest on w ramach zasad demokratycznych.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Regulamin wyboru przedstawiciela załogi

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]