Pracownicy zobowiązani są do wykonywania profilaktycznych badań lekarskich tj. wstępne, okresowe, kontrolne. Dzięki wstępnym, pracodawca uzyska wiedzę na temat stanu zdrowia pracownika oraz sprawdzi, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Są one jednak niewystarczające. Należy pamiętać także o okresowych i kontrolnych. Wszystkie dokonywane są na podstawie odpowiedniego skierowania do lekarza, wydanego przez pracodawcę.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Skierowanie do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]