Umowa o pracę jest czynnością prawną. Jej charakterystyczną cechą jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez pracownika oraz pracodawcę. Ten drugi, zobowiązuje się do zatrudnienia danej osoby, oferując jej konkretną wysokość wynagrodzenia. Z kolei pracownik potwierdza, iż będzie wykonywał powierzone mu zadania, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Jednym z rodzajów umowy o pracę jest umowa na czas określony. Oznacza ona, iż strony decydują się na przestrzeganie warunków zawartych w umowie przez określony z góry czas.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Umowa o pracę na czas określony

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]