Głównym celem zawarcia umowy o pracę na okres próbny jest sprawdzenie
pracownika, zanim podjęta zostanie decyzja o zatrudnieniu go na dłuższy okres czasu.
Zawarcie takiej umowy jest komfortowe dla obu stron. Pracodawca ma możliwość
upewnienia się, czy dana osoba w sposób efektywny wykonywała będzie powierzone
jej zadania. Z kolei pracownik może się przekonać, czy odpowiada mu przydzielony
zakres obowiązków. Ponadto, taki rodzaj umowy pozwala na automatyczne jej
rozwiązanie, wówczas, gdy współpraca nie będzie przebiegała pomyślnie. Należy
nadmienić, iż umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej oraz określać jej
strony, datę zawarcia, obowiązki pracownika, warunki pracy i wysokość
wynagrodzenia.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Umowa o pracę na okres próbny

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]