Kodeks pracy określa obowiązki pracodawcy i telepracownika. Mimo to, mogą oni zawrzeć oddzielną umowę, w której określą wzajemną współpracę, w sposób odmienny od przewidzianego w ustawie zakresu obowiązków. Kwestie podejmowane w dodatkowej umowie dotyczyć mogą sprzętu wykorzystywanego przez telepracownika, ubezpieczenia, sposobów porozumiewania się, czy też form kontroli wykonywanej pracy.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i telepracownika

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link