Istotą zawarcia umowy przedwstępnej jest zobowiązanie, że strony zawrą w przyszłości tzw. umowę przyrzeczoną. Ważne, aby już w umowie przedwstępnej zawarte zostały jej fundamentalne postanowienia. Przydatne okazać się może również określenie precyzyjnego terminu jej zawarcia. Najlepiej, gdy strony zdecydują się na wyznaczenie konkretnej daty. Nie jest to obowiązkowe, jednak zapewnia większe bezpieczeństwo, w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Co więcej, warto wspomnieć, iż nie istnieją określone w prawie, szczególne formy zawierania umowy przedwstępnej.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Umowa przedwstępna

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]