Zadaniem pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim jest jak najszybszy powrót do zdrowia. Bywa jednak, iż zwolnienia nie są prawdziwe, a pracownicy wykorzystują je tylko po to, aby uzyskać dodatkowe dni wolne. W związku z tym, istnieje możliwość kontrolowania takich pracowników. Może to robić pracodawca oraz osoba, która posiada odpowiednie upoważnienie. Ażeby było ono skuteczne i prawidłowo skonstruowane, przede wszystkim powinno zawierać wskazanie osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz okres ważności takiego upoważnienia.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link