Możliwość przetwarzania danych osobowych powinny mieć wyłącznie osoby, które zostały do tego upoważnione. Do takiego grona należą wszyscy, którzy rzeczywiście przetwarzają dane tzn. zbierają je, gromadzą, zmieniają lub usuwają. Należy podkreślić, iż upoważnienie takie nadaje administrator danych. W odpowiednio sporządzonym, powinny znaleźć się między innymi elementy tj. data nadania, imię i nazwisko osoby, której daje się możliwość przetwarzania danych, główny cel, określone zbiory danych oraz podpis administratora.  

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]